סניפים

בני ברק - גן וורשא/דובק

שעות פתיחה:
א-ה 10:30-21:00 רצוף
שישי 10:30-13:00 (שעון חורף עד 12:30)
חנות מונגשת

הסדרי נגישות:

בני ברק - חזו"א

שעות פתיחה:
א-ה 10:30-21:00 רצוף
שישי 10:30-13:00 (שעון חורף עד 12:30)
חנות מונגשת מעלית מסביב

הסדרי נגישות:

ירושלים - עמוס

שעות פתיחה:
א-ה 10:30-21:00 רצוף
שישי 10:30-13:00 (שעון חורף עד 12:30)
חנות מונגשת

הסדרי נגישות:

ירושלים - שמגר

שעות פתיחה:
א-ה 10:30-21:00 רצוף
שישי 10:30-13:00 (שעון חורף עד 12:30)
חנות מונגשת

הסדרי נגישות:

מודיעין עילית

שעות פתיחה:
שעות פתיחה:
א-ה 10:00-14:00
17:00-22:00

שישי: 10:30-13:00 (שעון חורף עד 12:30)

חנות מונגשת

הסדרי נגישות:

ביתר

שעות פתיחה:
א-ה 10:30-14:00
17:00-22:00
שישי 10:30-12:30 
חנות מונגשת

הסדרי נגישות:

אשדוד

שעות פתיחה:
10:30-14:00
17:00-21:30
שישי 10:30-12:30

חנות מונגשת

הסדרי נגישות:

בית שמש

שעות פתיחה:
א-ה
10:00-14:00
17:00-21:00

שישי: 10:30-13:00 (שעון חורף עד 12:30)

חנות מונגשת

הסדרי נגישות:

אלעד

שעות פתיחה:
א-ה
10:00-14:00
17:00-21:00

חנות מונגשת

הסדרי נגישות:

קרית גת

שעות פתיחה:
ימים א-ה  20:30 עד 22:30
חנות מונגשת

הסדרי נגישות:

לונדון סניף גולדרס גרין

Accessible store

לונדון סניף סטמפורד היל

Accessible store

מונסי

Accessible store